Promotivni video spot 60 sec

BOSNALIJEK D.D.

Direktor predstavništva:

MSc Pharm Radivoj Topalov

  Cara Nikolaja II 61b, 
      11000, Beograd Srbija

  T +3811 244 38 38

      T +3811 244 43 51

      T +3811 244 54 25

      F +3811 30 87 333

  office@bosnalijek.rs

 

  www.bosnalijek.rs

  • Profil kompanije

    Bosnalijek, farmaceutsko-hemijska industrija i trgovina, locirana u Sarajevu, je jedina industrija u Bosni i Hercegovini koja proizvodi farmaceutska sredstva. Opširnije
  • Misija

    Naša misija je da poboljšamo kvalitet života proizvodeći, plasirajući i razvijajući najkvalitetnije farmaceutske proizvode... Opširnije
  • 1
  • 2

Lysobact

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

    Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti usne duplje i grla bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.
    Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.
    Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
    Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, obavezno posetite Vašeg lekara!

 

   LYSOBACT komprimovane lozenge
   (lizozim hidrohlorid, piridoksin hidrohlorid)

   Sadržaj aktivnih supstanci: 
   Jedna komprimovana lozenga sadrži :
   lizozim hidrohlorida 20,0 mg
   piridoksin hidrohlorida 10,0 mg

   Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet
   Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b

   Naziv i adresa proizvođača
   Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

   1. ŠTA JE LEK LYSOBACT I ČEMU JE NAMENJEN?
   Lysobact komprimovane lozenge sadrže lizozim i piridoksin. Smatra se da ova kombinacija povećava nespecifičnu otpornost sluznice prema infekcijama, a pokazuje i lokalno antiinflamatorno delovanje.
   Lysobact komprimovane lozenge se primenjuju kao oralni antiseptik.

   SASTAV
   Jedna Lysobact komprimovana lozenga sadrži:
   lizozim hidrohlorida 20,0 mg
   piridoksin hidrohlorida 10,0 mg

   PAKOVANJE
   Kutija sa 30 komprimovanih lozengi.

   KAKO LEK LYSOBACT DELUJE?
   Lizozim je mukopolisaharid sa delovanjem na Gram pozitivne bakterije, verovatno transformišući netopive polisaharide ćelijskog zida u topive mukopeptide.Isto tako deluje i protiv nekih Gram negativnih bakterija, virusa i gljivica. Ima lokalno antiinflamatorno delovanje i povećava nespecifičnu otpornost organizma.
   Piridoksin deluje protektivno na oralnu sluzokožu. Ima izrazito antiaftozno delovanje. 

   KADA SE LEK LYSOBACT UPOTREBLJAVA?
   Lysobact komprimovane lozenge se upotrebljavaju kod:
- Gingivitisa;
- Stomatitisa;
- Afti;
- Herpetičnih lezija;
- Erozivno-ulcerozne lezije na orofaringealnoj sluznici bakterijske i traumatske etiologije

   2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA
   Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

   KADA NE SMETE UZIMATI LEK
   Ne uzimajte Lysobact komprimovane lozenge ako ste preosetljivi na sastojke preparata.

   UPOZORENJA I MERE OPREZA
   U slučaju pojave alergijskih reakcija na lek, neophodno je prekinuti njegovu primenu.

   UZIMANJE LEKA LYSOBACT SA HRANOM ILI PIĆIMA
   Uzimanje hrane ili napitaka nema uticaja na delovanje leka.

   PRIMENA U TRUDNOĆI I DOJENJU
   Pre nego što počnete primenjivati neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
   Lek se može primenjivati u toku trudnoće i dojenja.

 

   UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA
   Lysobact nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama.

   ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK LYSOBACT
   U slučaju netolerancije na laktozu, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

   NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE
   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne primenjujete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svoga lekara ako uzimate, ili ste nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

- Lizozim pojačava terapijske efekte antimikrobika kao što su penicilin, hloramfenikol.
- Izonijazid, penicilamin, pirazinamid, hidralazin, imunosupresivi, estrogeni, te oralni kontraceptivi koji sadrže estrogene, mogu povećati potrebu za piridoksinom, jer deluju kao antagonisti piridoksina ili povećavaju njegovu renalnu ekskreciju.
- Piridoksin povećava dekarboksilaciju levodope i tako smanjuje njenu efikasnost u tretmanu Parkinsonove bolesti.


   3. KAKO SE LEK LYSOBACT UPOTREBLJAVA
   Ukoliko mislite da Lysobact suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
   Odrasli:
   Uobičajena doza je po 2 komprimovane lozenge 3-4 puta na dan. Komprimovane lozenge se polako otapaju u ustima kao bombone. Otopljeni sadržaj nastojati što duže zadržati u ustima.
   Uobičajeno je da terapija traje 8 dana, a po potrebi se može produžiti.
   Deca:
   Uobičajena doza za decu od 7 do 12 godina je jedna komprimovana lozenga do četiri puta na dan.
   Napomena: komprimovane lozenge ne gutati.
   Dokazano je povećanje terapijske aktivnosti antimikrobika uz istovremenu primenu Lysobact komprimovanih lozengi.

 

   UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO BI TREBALO
   Ukoliko ste primenili veću dozu Lysobact komprimovana lozenga odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.
   Predoziranje preparatom nije opisano u literaturi, ipak u slučaju prekomerne primene preparata treba obavestiti Vašeg lekara ili farmaceuta.

   UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK LYSOBACT
   Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da primenite lek.

   Ako ste zaboravili primeniti Lysobact, propuštenu dozu primenite što pre, te potom nastavite primenu u uobičajenim intervalima.

   ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LEK LYSOBACT
   Ukoliko naglo prestanete uzimanje ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti.

   4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA
   Kao i svi lekovi i Lysobact može imati neželjena dejstva.

   Lek se vrlo dobro podnosi i retko izaziva alergijske reakcije. U slučaju pojave nepodnošljivosti ili alergijske reakcije na Lysobact, treba odmah prekinuti njegovu primenu.

   Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija ne Lysobact, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta

 

   5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE

   ČUVANJE
   Čuvati lek Lysobact van domašaja dece!

   ROK UPOTREBE
   5 godina.
   Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

   NAČIN IZDAVANJA LEKA
   Izdaje se bez lekarskog recepta.

   POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA
   Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

   DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA
   April 2006.