www.bosnalijek.ba  

ALTACID
       Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

   Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih tegoba izazvanih pojačanim lučenjem želudačne kiseline. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.
   Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.
   Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
   Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, obavezno posetite Vašeg lekara!

 

   ALTACID tablete za žvakanje
   (aluminijum hidroksid/magnezijum oksid)

   Sadržaj aktivnih supstanci:
   Jedna tableta za žvakanje sadrži:

    Aluminijum hidroksid gela suvog 333,3mg ( što odgovara 167,5mg aluminijum oksida )
   Magnezijum oksida 158,4mg

   Sadržaj pomoćnih supstanci:
   Jedna ALTACID tableta za žvakanje sadrži:
   Manitol E421 (408,80 mg)

   Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet
   Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b

   Naziv i adresa proizvođača
   Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

   1. ŠTA JE LEK ALTACID I ČEMU JE NAMENJEN?
   ALTACID tablete za žvakanje su lek sa snažnim, nesistemskim antacidnim delovanjem.
   Namenjen je za neutralizaciju želudačne kiseline koja time potpuno gubi svoje korozivno delovanje na želudačnu sluznicu.

   SASTAV
   Jedna ALTACID tableta za žvakanje sadrži 333,3mg aluminijum hidroksid gela suvog ( što odgovara 167,5mg aluminijum oksida ) i 158,4mg magnezijum oksida.
   PAKOVANJE
   ALTACID : Kutija sa 16 tableta.

   KAKO LEK ALTACID DELUJE?
   ALTACID je snažan nesistemski puferski antacid. Pogodan je za ublažavanje smetnji gornjeg dela gastrointestinalnog trakta uzrokovanih hiperaciditetom. Optimalni omer dve aktivne komponente osigurava brzu i dugotrajnu neutralizaciju želudačane kiseline što rezultira smanjenjem otpuštanja pepsina i gastrina i povećanjem tonusa donjeg ezofagealnog sfinktera. ALTACID tablete za žvakanje učestvuju u formiranju defanzivnih elemenata sluznice gornjeg dela gastrointestinalnog trakta intenziviranjem potencijala mukozne odbrambene barijere (stimuliranje oslobađanja prostaglandina, regeneracija superficijalnih epitelnih ćelija i ubrzavanje protoka krvi kroz mukozu). Dodatno, ALTACID tablete za žvakanje poseduju i sposobnost vezivanja žučnih kiselina.

   KADA SE LEK ALTACID UPOTREBLJAVA?
   ALTACID tablete za žvakanje namenjene su za lečenje:
- hiperaciditeta (sa žgaravicom ili bez nje);
- gastroezofagealnog refluksa i refluksnog ezofagitisa;
- hiperacidnog gastritisa;
- duodenalnog ulkusa;
- benignog gastričnog ulkusa;
- multiplog endokrinog adenoma (kao dodatak standardnoj terapiji);
- Zollinger-Ellisonov-og sindroma;
- profilaksa stres ulkusa;
- iritacije želudačne sluznice izazvane uživ
anjem alkohola, kafe, duhana i sl.

   2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA
   Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

   KADA NE SMETE UZIMATI LEK
    Ne uzimajte ALTACID tablete za žvakanje ako:
- ste alergični na aktivne i/ill pomoćne komponente leka;
- imate insuficijenciju bubrega;
- imate jake abdominalne bolove i/ili moguću intestinalnu opstrukciju.

 

   UPOZORENJA I MERE OPREZA
   Trudnice, dojilje, stariji pacijenti, pacijenti s težim oštećenjem bubrega (opasnost ispoljavanje toksiciteta aluminijuma i/ili magnezijuma), pacijenti s konkomitantnim poremećajima metabolizma minerala u kostima, deca u razvoju, neuhranjene osobe, osobe sklone alkoholu zahtevaju oprez u doziranju i dužini tretmana.
   ALTACID tablete za žvakanje treba s oprezom primenjivati u pacijenata koji su 1ečeni nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, jer primena antacida može prikriti postojanje težih oštećenja sluznice i gastrointestinalnog krvarenja.

   UZIMANJE LEKA ALTACID SA HRANOM ILI PIĆIMA
Prisustvo hrane u želucu usporava želudačno pražnjenje čime se produžava dejstvo leka.
   Tokom lečenja ALTACID tabletama za žvakanje trebalo bi izbegavati prekomernu konzumaciju mlečnih proizvoda.

   PRIMENA U TRUDNOĆI I DOJENJU
Pre nego što počnete primenjivati neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
   Ako lekar proceni da je to neophodno, možete primenjivati manje doze antacida, kraće vreme, u trudnoći i periodu dojenja.
   Ukoliko je u dojilja indicirana duža primena antacida, u toku terapije savetuje se da prekinete dojenje i primenite veštačku ishranu dojenčeta.

   UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA
   ALTACID tablete za žvakanje ne utiču na Vaše psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama.

   ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK ALTACID
   U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

   NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE
   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne primenjujete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svoga lekara ako uzimate, ili ste nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
   Antacidi sa sadržajem aluminijum hidroksida i magnezijum hidroksida mogu umanjiti apsorpciju ili efikasnost pojedinih lekova, pa kod istovremene primene treba primeniti sledeće preporuke:

Alopurinol: antacid primenite najmanje tri sata nakon primene alopurinola. Aspirin: smanjena efikasnost salicilata; izvršite prilagođavanje doza. Atenolol: primenite dva sata pre ili šest sati nakon primene antacida. Atevidrin: primenite dva sata pre ili nakon primene antacida. Azitromicin: ako se koadministracija ne može izbeći, azitromicin trebate primeniti 2 sata pre ili 4 sata nakon antacida. Bisakodil: primenite najmanje 1 sat nakon primene antacida. Kaptopril: ako se koadministracija ne može izbeći, kaptopril primenite najmanje 2 sata pre primene antacida. Klorokin: ako se koadministracija ne može izbeći, lekove primenite s međuintervalom od najmanje 4 sata. Fenotijazinski antipsihotici: antacid primenite1 sat pre ili 2 sata nakon fenotijazina. Cimetidin: lekove primenite s međuintervalom od najmanje 1 sata. Ciprofloksacin: primenite 2 sata pre ili 6 sati nakon primene antacida. Digoksin: lekove primenite s međuintervalom od najmanje 2 sata. Famotidin: antacid primenite najmanje 1-2 sata nakon primene famotidina. Feksofenadin: primenite najmanje 1 sat nakon primene antacida. Glibenklamid, glipizid: hipoglikemija; trebate reducirati doze hipoglikemika. Hiosciamin: hiosciamin primenite pre obroka, a antacid nakon obroka da bi se minimizirala interakcija. Preparati že1jeza: ako se istovremena primena ne može izbeći preparate željeza primenite najmanje 1 sat pre iii 2 sata nakon antacida. Izonijazid: antacid trebate primeniti najmanje 2 sata nakon izonijazida. Itrakonazol: antacid primenite najmanje 1 sat pre ili 2 sata nakon itrakonazola. Ketokonazol: primenite najmanje 2 sata pre antacida. Lansoprazol: primenite najmanje 1 sat nakon antacida. Levofloksacin: ako se istovremena primena ne može izbeći lek primenite 2 sata pre ili 2 sata nakon primene antacida. Misoprostol: u slučaju pojave dijareje prekinite primenu antacida ili reducirajte dozu misoprostola. Na1idiksična kiselina: ako se istovremena primena ne može izbeći primenite najmanje 2 sata pre ili 6 sati nakon antacida. Norfloksacin, ofloksacin: primenite najmanje 2 sata pre ili nakon primene antacida. Preparati sa sadržajem fosfata: primenite s međuintervalom od najmanje 1 sata nakon primene antacida. Penicilamin: primenite na prazan stomak, najmanje 1 sat pre ili 2 sata nakon primene antacida. Fenitoin: primenite najmanje 1 sat pre ili 2 sata nakon primene antacida. Propranolol: lekove primenite sa što dužim doznim međuintervalom. Kinidin: zbog opasnosti ispoljavanja toksiciteta kinidina (tinitus, glavoboija, hipotenzija, ventrikularne aritmije) trebate reducirati doze kinidina. Sukralfat: lekove primenite s međuintervalom od najmanje 30 minuta. Tetraciklini: primenite 1-3 sata pre antacida. Askorbinska kiselina: ne preporučuje se istovremena primena leka i velikih doza askorbinske kiseline (toksičnost aluminijuma); ako se navedena kombinacija ne može izbeći preporučuje se izvršiti prilagođavanje doza. Kalcitriol: zbog rizika pojave hipermagnezemije konkomitantna primena se ne preporučuje, Kolekalciferol: ako se koadministracija ne može izbeći, potrebno je prilagoditi doze. Dikumarol: povećan rizik pojave krvarenja. Efedrin: opasnost ispoljavanja toksičnosti leka; trebate reducirati doze efedrina. Levotiroksin: ne preporučuje se istovremena primena. Mlečni proizvodi: izbeći prekomernu konzumaciju m1ečnih proizvoda u toku terapije.   3. KAKO SE LEK ALTACID UPOTREBLJAVA
   Ukoliko mislite da ALTACID tablete za žvakanje suviše slabo ili jako deluju na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

   Odrasli i deca starija od 12 godina:
   1-2 tablete, 4 puta na dan.
   U terapiji pacijenata s multiplim endokrinim adenomom ili Zollinger-Ellisonovim sindromom, uz druge agense kao što su blokatori histaminskih H2 receptora, primenjuju se doze antacida dvostruko veće od uobičajenih.
   Iako postoje podaci o primeni suspenzije sa sadržajem magnezijum-aluminijum hidroksida u male dece u tretiranju refluksne bolesti ( doza od 0,5 ml/kg pre i nakon obroka ), generalno se bezbednost i efikasnost primene antacida u dece mlađe od 12 godina smatra nedovoljno ispitanom.

   ALTACID se preporučuje primeniti 1/2 sata do 1 sat nakon obroka, a četvrtu dozu trebate primeniti pre spavanja.
   Tablete trebate polako otapati u ustima, ne gutati cele, nakon čega se preporučuje popiti čašu vode.

   UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO BI TREBALO
   Ukoliko ste primenili veću dozu ALTACID tableta za žvakanje nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

   Slučajevi akutnog predoziranja ALTACID tabletama za žvakanje nisu zabeleženi.
   U slučaju akutnog predoziranja mogu se očekivati ozbiljne neželjene reakcije gastrointestinalnog trakta. Budući da se male količine aluminijuma i magnezijuma apsorbuju u gastrointestinalnom traktu, sistemski efekti predoziranja su retki, ali se mogu očekivati ( kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom ).
   Dugotrajna primena ALTACID tableta za žvakanje može rezultirati hipofosfatemijom praćenom smanjenjem apetita, mišićnom slabošću, smanjenjem telesne težine, a zbog sadržaja magnezijuma može se javiti hipermagnezemija.

   UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK ALTACID
   Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da primenite lek.

   Ako ste zaboravili primeniti ALTACID tablete za žvakanje propuštenu dozu primenite što pre, te potom nastavite primenu u uobičajenim intervalima.


   ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LEK ALTACID
   Ukoliko naglo prestanete uzimanje ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U svakom slučaju, preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima i po potrebi konsultujete sa vašim lekarom oko obustavljanja terapije.

   4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA
   Kao i svi lekovi i ALTACID tablete za žvakanje mogu imati neželjena dejstva.

   ALTACID tablete za žvakanje se vrlo dobro podnose, a neželjena dejstva uglavnom nastaju kao posledica produžene primene velikih doza leka. Najčešći neželjeni efekt je promena konzistencije stolice (dijareja ili konstipacija). Velike doze antacida sa sadržajem aluminijum hidroksida mogu rezultirati pojavom sindroma deplecije fosfora čije su karakteristike hipofosfatemija, hipofosfaturija, hiperkalcurija, bol u kostima, mišićna slabost, parestezije, konvulzije, anoreksija i telesna iscrpljenost i mišićna slabost. U pacijenata s oštećenjem bubrežne funkcije, dugotrajna primena preparata koji sadrže aluminijum može pogoršati ili čak inducirati pojavu osteodistrofije, proksimalne miopatije i encefalopatije.

   Ako primetite bilo koji od simptoma koji bi mogli biti neželjena reakcija na ALTACID tablete za žvakanje, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

   5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE

   ČUVANJE
   Čuvati ALTACID tablete za žvakanje van domašaja dece!
   Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.

   ROK UPOTREBE
   Tri godine.
   Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

   NAČIN IZDAVANJA LEKA
   Izdaje se bez lekarskog recepta.

   POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA
   Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

   DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA
   April 2006.

   
    tablete za žvakanje    
  16 tableta  
     
bosnalijek,lek,lekovi,altacid,kamfart,lysobact,pilfud,royal jelly,kosa,opadanje kose,diareja,proliv,stomacne tegobe,bol,upala,otc,farmacija,beograd,srbija,grlo,grla,zdrela,tablete,mast,krema,imunitet


Copyright © 2007 Bosnalijek D.D. Sva prava zadržana

Ahernar web solutions